Femme tab ed 20210 pierdere în greutate.

Ilia Catereniuc, prof. Valentin Friptu, prof. Victor Gheţeul, prof. Petru Moroz, prof. Gheorghe Paladi, prof. Petru Roşca, prof. Maria Smişnoi, prof. Petru Stratulat, prof. Svetlana Şciuca, prof. Valentin Ţurea, prof. D, professor Victor Popescu, Sci.

Ilia Catereniuc, Ph. Valentin Friptu, Ph. Victor Gheţeul, Ph. Eugen Gladun, Ph. Ion Ilciuc, Ph. Petru Moroz, Ph. Gheorghe Paladi, Ph. Petru Roşca, MD, prof. Marc Rudi, MD, prof. Maria Smişnoi, Ph. Petru Stratulat, Ph. Svetlana Şciuca, Ph.

Valentin Ţurea, Ph. Scientific Annals: University Days, oct.

femme tab ed 20210 pierdere în greutate pierderea esențială în greutate carry nc

Romanian, Engl. The study was conducted on a sample of pregnant women divided into two groups: basic I - which included 70 pregnant women with herpes infection diagnosed by clinical data presence of herpetic eruptions and laboratory PCR, IgM, IgG. Control Group II included 70 healthy pregnant women.

The antibody status was assessed by detection of IgM and IgG serological and cellular immunity was assessed by estimating the link of pro-inflammatory cytokines IL1β, IL6 and anti-inflammatory link IL10, ITFα in the presence of herpes outbreaks and over a month after their disappearance.

The study establisted a compromised immune status of verrucas dominance of pro-inflammatory interleukins and decreasing inflammatory verrucas and Ac antiherpetic can only serve as a diagnostic criteria.

Rezumat Intervenţia agenţilor infecţioşi virali în funcţionarea sistemului imun la gravide pe fundal de imunosupresie fiziologică duce la diverse modificări, ce pot agrava şi complica considerabil evoluţia procesului de gestaţie şi ulterior indicii perinatali.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de gravide, divizate în două loturi: I de bază ce a inclus 70 de gravide diagnosticate cu infecție herpetică prin date clinice prezența erupțiilor herpetice și paraclinic PCR, IgM, IgG precoci.

Lotul II de control a inclus 70 de gravide sănătoase. A fost apreciat statutul imun umoral prin detectarea serologică a IgM și IgG precoci și imunitatea celulară a fost cămașă pentru bărbați termo body shaper shaper estimând veriga proinflamatorie a citokinelor IL1β, IL6 și veriga antiinflamatorie IL10, ITFα la prezența erupțiilor herpetice şi peste o lună de la dispariția lor.

În cadrul studiului a fost stabilit un statut imun compromis prin predominarea verigii proinflamatorii de interleukine și micșorarea verigii antiinflamatorii, iar Ac antiherpetici pot servi doar ca criteriu de diagnostic.

studii şi sinteze - Academia de Ştiinţe a Moldovei

Actualitatea Sistemul imun la om reprezintă un sistem comple, alcătuit din celule imunocompetente, capabile să detecteze, neutralizeze şi elimine din organism diverşi agenţi patogeni pătrunşi din mediul etern, pentru a preveni dezvoltarea procesului inflamator. Deşi sistemul imun este morfologic neomogen, funcţionează ca o entitate integră, componentele căreia se află într-o relaţie de simbioză, corelează cu alte sisteme şi se supun mecanismelor generale de reglare a organismului.

Intervenţia agenţilor infecţioşi virali în funcţionarea sistemului imun la gravide pe fundal de imunosupresie fiziologică duce la diverse modificări, ce pot agrava şi complica considerabil evoluţia procesului de gestaţie şi ulterior indicii perinatali.

Conform datelor literaturii de specialitate, eistă două niveluri ale răspunsului imun: înnăscut şi adaptiv.

Bine ați venit la Scribd!

Cel înnăscut este nespecific, formează prima linie de protecţie şi include leucocitele şi killerii naturali.

Sistemul imun adaptiv e format din imunitatea celulară LfT şi umorală LfB. Posibilitatea HVS de a persista toată viaţa şi a se reactiva periodic este în corelaţie cu prezenţa multiplelor mecanisme de apărare şi cu capacitatea virusului de a evita 5 7 controlul sistemului imun, iar imunitatea umorală joacă un rol neimportant în prevenirea recidivelor infecţiei herpetice.

Menţionăm că datele literaturii de specialitate contemporane evidenţiază că formarea anticorpilor către HVS nu apără organismul de reinfectări şi recidive, dar joacă un rol major în transmiterea transplacentără a virionilor HVS de la mamă fătului.

femme tab ed 20210 pierdere în greutate dieta de slabit sanatos

Cantitatea de Ac se micşorează în primele luni după naştere iar către 6 luni şi un an scade brusc, imunitatea umorală alcătuită din Ac, are importanţă nesemnificativă în prevenirea recidivelor herpetice. Scopul studiului constă în studierea particularităților statutului imun celular și umoral la gravidele cu infecție herpetică. Material și metode Studiului este de tip prospectiv și a fost efectuat în perioada anilorfiind proectat astfel, încât rezultatele obţinute să fie reprezentative pentru totalitatea statistică generală după formula irevocabilităţii selective, pe un eşantion de de gravide.

Eţco, M. Ciocanu, M. Aspecte de dezvoltare a sistemului de sănătate în Republica Moldova. Musteaţă, I. Corcimaru, M.

Pacientele incluse în studiu au fost divizate în două loturi: I de bază ce a inclus 70 de gravide diagnosticate cu IH şi lotul II de control a inclus 70 de gravide sănătoase.

Pacientele au fost selectate în mod aleatoriu. Colectarea datelor a fost de tip simplu orb. Eşantionul studiat a inclus grupe comparabile. Toţi subiecţii au fost supravegheaţi în acelaşi mod, la aceleaşi intervale de timp până la încheierea studiului. Criteriile de evaluare nu au fost schimbate de-a lungul studiului.

Bibliografie selectivă pag. Acest volum continuă pe primul, tipărit în Dacă volumul 1 era dedicat semiologiei generale, acest volum se ocupă de semiologia aplicată la toate aparatele organismului. Prezentarea urmează ordinea tradițională, din motive didactice.

Veridicitatea diferenţei mediilor aritmetice p a fost comparată cu ajutorul criteriului Student t. Analiza datelor a fost realizată utilizând programele: Statistica 6.

  • Bin bag pierde în greutate
  • Listata - Radu Vladareanu-Obstetrica Si Ginecologie Clinica

Studiul a fost iniţiat prin stabilirea diagnosticului de IH utilizând următoarele metode: clinice culegerea anamnezei, eamenul obiectiv şi ginecolgic şi de laborator RPL serologică şi din epiteliului canalului cervical, şi imunoenzimatică prin determinarea IgM, IgG precoci şi IgG tardivi.

Au fost ecluse din studiu gravidele cu infecţie acută mită prin eamenul bacterioscopic, bacteriologic şi imunologic la TORCH infecţii. A fost apreciat statutul imun umoral prin detectarea serologică a IgM și IgG și imunitatea celulară a fost apreciată estimând veriga proinflamatorie a citokinelor IL1β, IL6 și veriga antiinflamatorie IL10 la prezența erupțiilor herpetice şi după o lună de la reactivarea infecției herpetice.

Rezultate și discuții Răspunsul imun umoral se datorează funcţiei LfB prin secreţia Ac specifici. În cadrul studiului efectuat aprecierea Ac antiherpetici a avut ca scop stabilirea diagnosticului de laborator a IH la gravide şi aprecierea nivelului Ig peste o lună de la apariția erupțiilor herpetice pentru a estima direcția procesului inflamator de regresie sau persistență.

Analiza datelor obţinute ce ţin de vârsta gravidelor incluse în studiu a determinat că au avut vârstă cuprinsă între 16 şi 42 de ani, în medie 27±1,2 ani. Iniţial, ţinem să remarcăm că în normă Ig specifice antiherpetice la persoanele sănătoase lipsesc. Secretele biologice şi ţesuturile persoanelor sănătoase conţin o cantitate mică de citokine. O concentraţie înaltă de citokine indică un proces inflamator în progres. Celulele Th vor răspunde prin două mecanisme la stimularea antigenică: Th1 şi Th2.

Datele literaturii de specialitate evidenţază că HVS este un imunogen puternic, ce stimulează atât răspunsul imun umoral cât şi cel celular.

femme tab ed 20210 pierdere în greutate t3 arderea grăsimilor

În literatura de specialitate se discută pe larg despre rolul citokinelor în patogenia procesului inflamator viral, posibilitatea HVS de a persista în macroorganism şi a evita controlul imun.

În legătură cu aceasta, în seria de investigaţii întreprinse în studiu a fost inclusă şi studierea concentraţiei serice a citokinelor antiinflamatorii şi proinflamatorii la gestantele cu IH suportată în timpul sarcinii la prezența erupțiilor herpetice şi după o lună de la dispariția lor.

De asemenea s-a determinat o stare de limfocitoză la gravidele din lotul I femme tab ed 20210 pierdere în greutate prezența erupțiilor herpetice cu o ușoară scădere peste o lună. Conform rezultatelor obţinute în studiu putem estima că într-un proces inflamator viral acut creşte veriga proinflamatorie a citokinelor IL1β, IL6 şi se micşorează veriga antiinflamatorie IL10ce relatează un statut imun celular compromis.

Studiind veriga umorală a imunității am determinat că fiecare macroorganism secretă o anumită cantitate de Ac antiherpetici, iar micșorarea titrului este absolut individuală și nu apără organismul de recidive și reinfectări, dar pot servi ca criteriu de diagnostic a infecției herptice și estimarea stadiului procesului inflamator.

Bibliografie 1. Cerneţchi O. Sănătatea reproductivă şi herpesul genital. Chişinău,44 p. Cernescu C. Medicamente antivirale. Bucureşti,p. Eţco L. Infecţiile intrauterine etiologia, algoritmul diagnostic, profilaia şi tratamentul. Buletin de perinatologie.

femme tab ed 20210 pierdere în greutate apetit blok picaturi

Chişinău,nr. Implicaţii în morbiditatea şi mortalitatea neo-natală.

Referent tiinific: Profesor Dr.

Craiova,p Guscova A. Actualităţi în tratamentul şi profilaia infecţiilor virale. Chişinău,p. Spânu C. Infecţia cu Herpes simple - particularităţi clinicoepidemiologice, de evoluţie, diagnostic, tratament, profilaie.

Ghid practic. Popescu V. Terapia antivirală în infecţiile cu herpesvirusuri în practica pediatrică. Revista Română de Pediatrie. VI, Nr. Bucureşti,p Zamfirescu A. Afecţiuni neonatale responsabile de handicapuri definitive neurologice. VIII, Nr. Baker D. Valacyclovir in the treatment of genital herpes and herpes zoster. Recommendations of the International Herpes Management Forum.

Testemiţanu Summary The peculiarities of birth depending on the intrauterine condition of placenta Along with advancing pregnancy the placenta undergoes aging. The occurrence of III degree of placental maturation earlier weeks of pregnancy is considered premature placental aging - an indicator of placental insufficiency that requires constant and careful monitoring of the fetus.

The purpose of our study was to evaluate the peculiarities of evolution of births at term weeks depending on the degree of placental maturation. We highlighted the complications that occurred during these births and made a causal link between the placental condition and complications that appeared.

Încărcat de

Rezumat O data cu avansarea sarcinii placenta sufera un proces de imbatrinire. Aparitia gradululi III de maturare a placentei mai devreme de saptamini de sarcina este considerat ca fiind imbatrinire placentara prematura - un indicator de insuficienta placentara, care necesita monitorizare constanta si atenta a fatului.

Am scos in evidenta complicatiile care au aparut pe parcursul acestor nasteri si am facut o legatura cauza-efect intre starea placentelor si complicatiile survenite. Actualitatea În evoluţia unei sarcini normale placenta suferă modificări morfologice şi enzimatice gradate, indicînd maturarea sa treptată [3, 24].

Dacă la începutul sarcinii placenta reprezintă mai mult un organ de elaborare reclamat de procesul de embriogeneză şi diferenţiere a embrionului, ulterior ea devine un organ în special de transfer care asigură fătului aportul necesar de substanţe nutritive [1,5,12]. La sfârşitul sarcinii se produce aşa-numita senescenţa fiziologică placentară, însoţită de o scădere a suprafeţei de femme tab ed 20210 pierdere în greutate, apariţia incluziunilor placentare [26].

Apariţia gradului III de maturare mai devreme de săptămâni de sarcină este, de obicei considerate ca fiind îmbătrînire placentară prematură patologică - un indicator de insuficienţă placentară, care necesită o monitorizare constantă şi atentă a fătului [14, 16].

Senescenţa patologică nu este altceva decît o îmbătrînire fiziologică apărută prematur sau o îmbătrînire eagerată interesînd placenta la termen [5, 8, 12].

Cauzele de senescenţă prematura a placentei sunt diferite: infecţie intrauterină, preeclampsie, eliminări sanguine în primul trimestru de sarcină, tulburări hormonale cum ar fi diabetul zaharat maternrisc de avort spontan sarcina gemelară şi altele [10, 13, 23,2 4].

În cazul depistării senescenţei premature a placentei este necesar un tratament comple pentru a îmbunătăţi funcţia placentară şi pentru a preveni hipoie fetală [7, 15].

Întîrzierea maturizării placentare se întîlneşte mult mai rar şi este caracteristic mai ales pentru malformaţiile congenitale ale fatului [14, 19].

Deasemenea factori de risc pot fi prezentaţi şi de diabetului zaharat matern, Rh-conflict, fumatul in timpul sarcinii femme tab ed 20210 pierdere în greutate, 17, 25]. La o întârziere de maturare a placentei creste riscul nasterii unui copil mort. Dar criteriile de evaluare a maturităţii placentare sunt foarte subiective si pot fi diferite la fiecare medic echografist [5, 14, 15, 21, 23].

Scopul studiului a fost aprecierea particularităţilor de evoluţie a naşterilor la termenul de săptămîni, în dependenţă de gradul de maturizare a placentei. Gravidele au fost divizate în două loturi de studiu în dependenţă de gradul de maturizare placentară femme tab ed 20210 pierdere în greutate lotul I 20 paciente placenta cu gradul II de maturizare; lotul II 80 paciente placenta cu gradul III de maturizare.

Un element important în acest studiu a fost aprecierea ecografică a maturităţii ţesutului placentar în loturile de gravide urmărite. Am utilizat pentru aprecierea maturităţii placentare clasificarea uzuală Grannum. Rezultate Prolongarea sarcinii adesea survine pe un fundal de evoluţie patologică a sarcinii, cu anamneză ginecologică şi obstetricală complicată, care afectează aparatul receptor al uterului, fapt ce condiţionează micşorarea ecitabilităţii şi contractilităţii uterine şi diminuează sensibilitatea uterului faţă de substanţele biologic active şi hormoni.

Drept urmare, sarcina evoluiază posttermen, iar travaliul adesea se complică cu diverse distocii [9,11,12,34]. Ulterior, a fost sudiat aspectul macroscopic a compleelor placentare cu scopul evaluării informativităţii şi veridicităţii datelor ultrasonografice.

Un alt aspect pe care ni l-am propus să-l studiem, este modalitatea naşterii şi incidenţa operaţiilor cezariene.